Les dues exposicions inèdites situades a Benassal i Castellfort estan integrades per 51 peces provinents de 27 institucions

Quan pensem que la situació del transport de persones per ferrocarril és francament depriment és perquè no hem tingut ocasió de