El sogorbí va rebre el suport dels seus cinc companys edils del Grup Municipal del Partit Popular.